Trường học không phải là “ốc đảo”

Trường học không phải là “ốc đảo”

ANTĐ - Khẳng định trường học không phải là nơi học sinh có thể tránh được mọi thói hư tật xấu dưới tác động nhiều chiều của xã hội, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng việc giáo dục đạo đức học sinh cần xem lại về nội dung chương trình, tránh ôm đồm, thiếu chiều sâu và tận dụng được mọi sự tham gia của các lực lượng.