Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 1Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 2Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 3Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 4Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 5Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 6Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 7Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 8Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 9Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 10Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 11Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 12Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 13Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng ảnh 14

Không quân Nga nhận oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp giữa tình hình nóng

ANTD.VN - Oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp đã được bàn giao cho Không quân Nga giữa thời điểm xuất hiện dấu hiệu sắp diễn ra một cuộc tấn công tên lửa mới nhằm vào Ukraine.