Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'

Không quân Nga liên tiếp nhận tiêm kích Su-35S với tần suất 'chóng mặt'

ANTD.VN - Tiêm kích Su-35S đang chiếm lĩnh vị trí chủ lực của Không quân Nga khi được sản xuất với số lượng lớn.