Không quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với IsraelKhông quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với Israel

Không quân Colombia có thể tê liệt vì cắt quan hệ với Israel

ANTD.VN - Colombia tuyên bố cắt quan hệ với Israel vì chiến sự tại Dải Gaza, tuy vậy một số nhà quan sát nhận định, động thái trên có thể khiến không quân nước này tê liệt do đang sử dụng chiến đấu cơ chủ lực Kfir do Tel Aviv phát triển.