Không nhận chìm 1 triệu m3 vật chất nạo vét của Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

ANTD.VN - Theo kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa đồng ý phương án không nhận chìm 1 triệu m3 vật chất nạo vét của Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Không nhận chìm 1 triệu m3 vật chất nạo vét của Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 ảnh 1

1 triệu m3 vật chất nạo vét của Nhiệt diện Vĩnh Tân 1 sẽ được dùng để san lấp khu vực lấn biển tại cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Trước đó (ngày 9-8), Bộ TN-MT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận, huyện Tuy Phong, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và Công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 thống nhất phương án trên để trình lên xin ý kiến Chính phủ.

Theo phương án nêu trên, 1 triệu m3 vật chất nạo vét của Nhiệt diện Vĩnh Tân 1 sẽ không được nhận chìm ra vùng biển Hòn Cau mà dùng để san lấp khu vực lấn biển tại cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Bộ TN-MT đánh giá, phương án này đáp ứng được các yêu cầu là đảm bảo về mặt tiến độ cho phát điện để đáp ứng yêu cầu về an ninh năng lượng cho các tỉnh phía Nam. Đồng thời, đảm bảo về mặt môi trường do khu vực dự kiến lấn biển đã được đánh giá tác động môi trường, đã xây kè kiên cố để có thể tiếp nhận ngay khoảng 1 triệu m3 vật, chất nạo vét.

Phương án này cũng đảm bảo thời gian để các nhà khoa học tiếp tục đánh giá toàn diện tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường, kiểm chứng mô hình lan truyền vật chất.

Mặt khác, phương án cũng tạo điều kiện để các Bộ, ngành liên quan phối hợp với các địa phương có biển khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp có tính lâu dài như quy hoạch khu vực biển có thể sử dụng để nhận chìm, sử dụng vật, chất nạo vét để chống sạt lở bờ biển, lấn biển.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân có phương án sử dụng vật, chất nạo vét, để san lấp lấn biển tại cảng tổng hợp và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật để thực hiện giải pháp nêu trên. Giao Bộ TN-MT hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh các nội dung về bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Về giải pháp tổng thể xử lý vật chất nạo vét các cảng, luồng lạch các cảng thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương, Bộ TN-MT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông - Vận tải trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền được giao và theo quy định của pháp luật phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các chủ đầu tư lập dự án sử dụng vật, chất nạo vét tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân để nhận chìm, san lấp, lấn biển, chống xói lở bờ biển và các dự án phát triển hạ tầng khác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tại địa phương, bảo vệ môi trường.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, các tổ chức quốc tế nghiên cứu khảo sát, quy hoạch các vị trí sử dụng vật, chất nạo vét để lấn biển, chống sạt lở bờ biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

Giao Bộ TN-MT, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các địa phương có biển tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch các vị trí có thể nhận chìm ở biển đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.