Không để chồng chéo trách nhiệm trong quản lý nguồn nước với quản lý công trình khai thác nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tân Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nêu rõ, dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sẽ khắc phục tình trạng chồng chéo trách nhiệm trong quản lý nguồn nước và công trình khai thác nước…
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trình bày dự án luật
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trình bày dự án luật

Chiều nay, 25-5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã trình ra Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Theo tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự án Luật này nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch để có khả năng khai thác tối đa nguồn lực tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia; chú trọng phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm.

Cùng đó, điểm mới của luật là sẽ phân định rõ trách nhiệm quản lý nguồn nước và trách nhiệm quản lý công trình khai thác nước cả trung ương và địa phương, khắc phục các chồng chéo, xung đột pháp luật. Dự án Luật cũng hướng tới quản lý tài nguyên nước trên nền tảng công nghệ số…

Thẩm tra Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, cơ quan thẩm tra nhất trí với các nội dung về nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả do nước gây ra như dự thảo Luật.

Tuy nhiên, đề nghị thể hiện rõ ràng hơn các nguyên tắc quản lý cho từng hoạt động cụ thể (từ quản lý tài nguyên; quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hoạt động bảo vệ tài nguyên nước; hoạt động hạn chế tác hại do nước gây ra...) và tối ưu hóa trong khai thác, sử dụng nước.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cũng lưu ý luật này cần phân định rõ trách nhiệm quản lý tài nguyên nước với quản lý công trình khai thác, sử dụng nước của các Bộ, ngành; bổ sung quy định về cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ khác có liên quan.