Không cắt điện dịp giỗ Tổ Hùng Vương

ANTD.VN - Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10-3 tức 6-4-2017), Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã xây dựng phương án đảm bảo điện và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc.

Tăng cường kiểm tra các trạm biến áp, đường dây 110KV cấp điện cho các trọng điểm

Theo đó, EVNHANOI sẽ không cắt điện cao, trung, hạ thế ngày 6-4-2017. Các địa điểm diễn ra lễ hội, hoạt động văn hoá thể thao... đều được bố trí nguồn cấp dự phòng. Đối với các địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện dự phòng.

EVN HANOI đã yêu cầu Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội đã kiểm tra toàn diện các trạm biến áp 110 kV, các đường dây 110 kV; Tăng cường kiểm tra các trạm biến áp, đường dây 110KV cấp điện cho các trọng điểm. 

Các Công ty Điện lực cũng đã tiến hành kiểm tra các trạm biến áp, trạm trung gian, các đường dây trung, hạ thế, các điểm tiếp xúc và aptomat, không để tình trạng quá tải xảy ra và xử lý ngay khi phát hiện những bất thường trên lưới, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống, kiểm tra phương tiện phòng chống cháy nổ tăng cường cho các trạm trọng điểm.