• Cần “5T” để khôi phục sản xuất, tăng tốc kinh doanh

    Cần “5T” để khôi phục sản xuất, tăng tốc kinh doanh

    ANTD.VN -  Ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cho rằng, để phục hồi sản xuất, tăng tốc kinh doanh sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách là Chính phủ cần thực hiện “5T”, gồm: Trợ thở, tiếp máu, thúc đẩy, thể chế và tổ chức.