Khởi công xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô trước 30-6-2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô, hoàn thành trước ngày 31/1/2023 và thực hiện các công việc tiếp theo, bảo đảm khởi công trước 30/6/2023.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết của Chính phủ triển khai chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định, quyết định phê duyệt các dự án thành phần được Quốc hội phân cấp làm cơ quan chủ quản.

Nghị quyết nêu rõ: Nhóm dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Chủ tịch UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án.

Chính phủ yêu cầu khởi công dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô trước 30/6/2023

Chính phủ yêu cầu khởi công dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô trước 30/6/2023

Nhóm dự án thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị): Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị có chức năng tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần đường song hành. Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định phê duyệt dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành.

Tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh trình Bộ Xây dựng thẩm định, trên cơ sở này phê duyệt dự án thành phần đường đô thị.

Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư: UBND TP Hà Nội tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với dự án thành phần 3 do UBND TP Hà Nội xây dựng. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án thành phần 3.

Nghị quyết cho phép 3 địa phương áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, các gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến các dự án thành phần bằng nguồn vốn đầu tư công trong 2 năm 2022 và 2023.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành trong tổ chức thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành dự án năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 31/1/2023 và thực hiện các công việc tiếp theo, bảo đảm khởi công trước 30/6/2023.