Khí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu ÂuKhí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu Âu

Khí tự nhiên hóa lỏng vừa là 'sự cứu rỗi' vừa mang tới nguy cơ lớn cho châu Âu

ANTD.VN - Châu Âu đang tích cực nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ khắp thế giới khi hướng tới việc ngừng nhận khí đốt theo đường ống từ Nga.