Khẳng định vai trò của Đinh Tiên Hoàng với sự nghiệp thống nhất quốc gia

ANTĐ - Sáng qua (17-4), UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức cuộc tọa đàm về giá trị lịch sử văn hóa và vai trò của Đinh Tiên Hoàng với sự nghiệp thống nhất quốc gia, xây dựng Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử đã tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề gồm: Vai trò của Đinh Tiên Hoàng đối với sự nghiệp thống nhất quốc gia và xây dựng nước Đại Cồ Việt; Tầm quan trọng của lễ hội Trường Yên trong đời sống tâm linh của dân tộc Việt Nam; Vấn đề nâng cấp lễ hội Trường Yên thành lễ hội cấp Nhà nước. Từ đó, các nhà nghiên cứu lịch sử làm rõ ý nghĩa lịch sử của sự kiện nhà Đinh thống nhất đất nước sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc.

Các ý kiến phát biểu tại tọa đàm cũng đánh giá, việc vua Đinh Tiên Hoàng xưng hoàng đế đã khẳng định chủ quyền đất nước ngang tầm các quốc gia khác, nhất là đế chế phương Bắc. Từ việc phân tích giá trị của lễ hội truyền thống Trường Yên, các nhà khoa học cho rằng, việc nâng tầm lễ hội truyền thống Trường Yên thành lễ hội cấp Nhà nước là hết sức quan trọng và cần thiết và nên đưa lễ hội trở về với cộng đồng. Về thời gian tổ chức lễ hội, các ý kiến đều tập trung lựa chọn ngày tổ chức lễ hội từ mùng 8 đến 10-3 âm lịch.