Khẳng định tầm quan trọng của Đề án 06 với lực lượng Công an Thủ đô

  • 26/06/2022 17:41
  • 0 bình luận
  • Xuân Minh
  • In bài
ANTD.VN -  Đảng ủy CATP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 10 về tăng cường sự lãnh đạo đối với việc thực hiện Đề án 06.

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, gọi tắt là Đề án 06 của Chính phủ, Hà Nội được lựa chọn là đơn vị làm mẫu, làm điểm thực hiện Đề án 06 để nhân rộng ra cả nước.

Nghị quyết 10 khẳng định, Đề án 06 đang bước vào giai đoạn “then chốt”, các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp hơn và cũng chưa có trong tiên lệ, nếu không tập trung thực hiện sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ, tiến độ của Đề án.

Khẳng định tầm quan trọng của Đề án 06 với lực lượng Công an Thủ đô ảnh 1

CBCS CAH Thạch Thất thực hiện thủ tục cấp đăng ký xe cho công dân tại trụ sở Công an xã

Cấp ủy Đảng các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc CATP thống nhất nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án 06 xuyên suốt theo 4 cấp Công an; xác định việc thực hiện Đề án là một trong những công tác trọng tâm của năm 2022 và những năm tiếp theo, từ đó, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án 06, Quyết định số 10695 với các biện pháp, giải pháp linh hoạt, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ đơn vị thực hiện, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Đề án 06 và Quyết định 10695; người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể từng nội dung công việc gắn với tiến độ hoàn thành, để đạt được những kết quả cụ thể, qua đó tạo dấu ấn lan tỏa trong các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đề án.

Các cấp ủy đảng, Thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội về cải cách hành chính; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Đề án số 06, Quyết định 10695…

Khẳng định tầm quan trọng của Đề án 06 với lực lượng Công an Thủ đô ảnh 2

Phục vụ nhân dân là yêu cầu cao nhất của Nghị quyết của Đảng ủy CATP về thực hiện Đề án 06

Phối hợp nghiên cứu, rà soát, tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan đến Đề án 06, Quyết định 10695 của Bộ Công an, việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội...

Chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh ngay những tồn tại, thiếu sót đã chỉ ra trong công tác “làm sạch” dữ liệu; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Công an về bổ sung, cập nhật dữ liệu dân cư, bảo đảm luôn “đúng, đủ, sạch, sống” gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và từng cá nhân phụ trách; gắn kết chặt chẽ công tác bổ sung, cập nhật dữ liệu với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý địa bàn và công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Phối hợp với các bộ phận chức năng của Bộ Công an, các sở, ngành có liên quan tham mưu, triển khai thực hiện việc kết nối, tích hợp, khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố phục vụ 5 nhóm tiện ích đã xác định trong Đề án 06.

Tăng cường tham mưu thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Bộ Công an về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các dịch vụ công của lực lượng CAND trên môi trường điện tử theo đúng tiến độ, cải cách triệt để các thủ tục, quy trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy nhanh chuyển đổi trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường điện tử, tiến hành số hóa các dữ liệu, nhất là để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tiếp xúc công dân tại trụ sở.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06, các cấp ủy Đảng, các đơn vị phải xác định lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số, giảm thiểu các thủ tục hành chính phiền hà, hướng tới mục tiêu minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan Nhà nước…

Tin cùng chuyên mục