Khẩn trương di dời người dân khỏi vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m khu xử lý chất thải Sóc Sơn

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội chỉ đạo, trước ngày 30-3 tới, huyện Sóc Sơn phải tiến hành việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ từ quý II/2019

Ngày 13-1, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã ký công văn 194/UBND-GPMB gửi các đơn vị liên quan để giao nhiệm vụ cụ thể việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP và trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc ngày 13-1-2019 giữa lãnh đạo UBND TP cùng lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện Sóc Sơn tiếp, trao đổi với đại diện chính quyền các thôn và một số hộ dân của 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, UBND TP giao các đơn vị liên quan 5 phần việc cụ thể.

UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 17-1-2019 tham mưu, trình Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho UBND huyện Sóc Sơn (Trung tâm phát triển quỹ đất Sóc Sơn) thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo ranh giới, chỉ giới quy hoạch vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m Khu LHXLCT Sóc Sơn; thẩm định xong bản đồ hiện trạng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m Khu LHXLCT Sóc Sơn theo quy định trước ngày 20-1-2019.

Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức phê duyệt, cắm và bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn trước ngày 20-2-2019, làm cơ sở để tiến hành việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định; chủ trì, phối hợp cùng UBND huyện Sóc Sơn hoàn thiện hồ sơ cập nhật danh mục dự án thu hồi đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện.

Với UBND huyện Sóc Sơn, thành phố yêu cầu trước ngày 15-1 hoàn thiện hồ sơ đo đạc, bản đồ hiện trạng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m Khu LHXLCT Sóc Sơn và trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận; nộp hồ sơ gửi Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội xác định ranh giới, chỉ giới đường đỏ vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m trước ngày 17-1. Tổ chức triển khai việc cắm mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15-2.

UBND TP chỉ đạo rõ, trước ngày 30-3, huyện Sóc Sơn phải tiến hành việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ từ quý II/2019; huyện Sóc Sơn chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động, giải thích để các hộ dân chấp hành, không cản trở việc vận chuyển rác vào Khu LHXLCT Sóc Sơn.

UBND TP cũng chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng hoàn thành việc xác định ranh giới, chỉ giới đường đỏ vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m Khu LHXLCT Sóc Sơn theo quy định trước ngày 23-1; Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoàn thành việc chấp thuận ranh giới, chỉ giới đường đỏ vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m Khu LHXLCT Sóc Sơn, trước ngày 30-1; Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố ứng vốn giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ phê duyệt phương án của UBND huyện Sóc Sơn.

“Trước ngày 17-1-2019, UBND TP thành lập Tổ công tác Liên ngành, gồm lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở QH-KT, Sở KH&ĐT, Viện Quy hoạch xây dựng, Quỹ Đầu tư Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của UBND huyện Sóc Sơn nhằm đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu và đúng quy định pháp luật”, UBND TP nêu rõ.