Khám phá tuyến đường sắt độc đáo uốn lượn qua Bắc CựcKhám phá tuyến đường sắt độc đáo uốn lượn qua Bắc CựcKhám phá tuyến đường sắt độc đáo uốn lượn qua Bắc CựcKhám phá tuyến đường sắt độc đáo uốn lượn qua Bắc CựcKhám phá tuyến đường sắt độc đáo uốn lượn qua Bắc CựcKhám phá tuyến đường sắt độc đáo uốn lượn qua Bắc CựcKhám phá tuyến đường sắt độc đáo uốn lượn qua Bắc CựcKhám phá tuyến đường sắt độc đáo uốn lượn qua Bắc CựcKhám phá tuyến đường sắt độc đáo uốn lượn qua Bắc Cực

Khám phá tuyến đường sắt độc đáo uốn lượn qua Bắc Cực

ANTD.VN - Có một tuyến đường sắt độc đáo uốn lượn qua bán đảo Yamal ở Vòng Bắc Cực. Tuyến đường sắt này không chỉ là vĩ độ cao nhất thế giới mà còn là sự kết tinh của trí tuệ và lòng dũng cảm của con người.