Khám phá những tòa nhà “chọc trời” có niên đại 800 tuổi ở ItaliaKhám phá những tòa nhà “chọc trời” có niên đại 800 tuổi ở ItaliaKhám phá những tòa nhà “chọc trời” có niên đại 800 tuổi ở ItaliaKhám phá những tòa nhà “chọc trời” có niên đại 800 tuổi ở ItaliaKhám phá những tòa nhà “chọc trời” có niên đại 800 tuổi ở ItaliaKhám phá những tòa nhà “chọc trời” có niên đại 800 tuổi ở ItaliaKhám phá những tòa nhà “chọc trời” có niên đại 800 tuổi ở ItaliaKhám phá những tòa nhà “chọc trời” có niên đại 800 tuổi ở Italia

Khám phá những tòa nhà “chọc trời” có niên đại 800 tuổi ở Italia

ANTD.VN - Nằm trên một quả đồi ở vùng Tuscany của Italia, thị trấn San Gimignano được cả thế giới biết đến với những tòa nhà "chọc trời" có từ thế kỷ 13-14. Các công trình này là kết quả của cuộc cạnh tranh giữa Ardinghelli và Salvucci - hai gia tộc quản lý thị trấn thời kỳ đó.