Khắc phục tình trạng quản lý chồng chéo các chính sách xã hội

  • 29/05/2013 07:00
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTĐ - Ngày 28-5, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ LĐ-TB&XH chủ trì biên soạn, hoàn thiện đề án “Định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” để triển khai ngay trong năm 2013. 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, dự án nhằm xây dựng lộ trình thu gọn chính sách thành gói trợ cấp gia đình, tách rõ chức năng xây dựng chính sách hỗ trợ thu nhập cho các đối tượng trợ cấp xã hội căn cứ vào mức sống tối thiểu và chức năng cung cấp các dịch vụ về an sinh xã hội. Dự án sẽ khắc phục tình trạng quản lý chồng chéo giữa nhiều chính sách xã hội đang cùng tồn tại, thiếu đồng bộ trong cơ sở dữ liệu riêng, không gắn kết gây tình trạng tốn kém nguồn lực, thiếu cập nhật thường xuyên, thiếu phần mềm quản lý dữ liệu chuẩn chung toàn quốc. Mục đích dự án nhằm khắc phục tình trạng thiếu chuyên nghiệp khi chi trả các khoản hỗ trợ khiến người được hỗ trợ phải đi lại nhiều lần, gây lãng phí tiền bạc, thời gian. Dự án sẽ triển khai thí điểm tại 3 tỉnh Hà Giang, Quảng Nam và Lâm Đồng.

Tin cùng chuyên mục