Kết quả thực hiện nhiệm vụ đơn vị là thước đo hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05

  • 26/03/2019 23:06
  • 0 bình luận
  • ​Minh Trí
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 26-3, tại Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việc thực hiện Chỉ thị 05 tại mỗi địa phương, đơn vị phải gắn liền với việc thực hiện các Nghị quyết, quy định, quy chế, chỉ thị của Đảng. 

Điều quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05 đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tính tự giác, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát của tổ chức và sự nêu gương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng chính là thước đo việc thực hiện Chỉ thị 05 tại địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Do đó, không thể chấp nhận một địa phương, cơ quan, đơn vị tự nhận nói và làm theo Bác tốt, trong khi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội không hoàn thành; khiếu kiện, khiếu nại của người dân còn nhiều, giải quyết chưa hiệu quả; bức xúc của người dân, doanh nghiệp chưa được quan tâm xử lý kịp thời; tình trạng “chạy tuổi”, “chạy chức” chưa chấm dứt; những bức xúc, khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chưa có biện pháp giải quyết căn cơ... Đây chính là những nhiệm vụ cụ thể, không trừu tượng, người dân đều thấy, cảm nhận rõ và chính là thước đo để đánh giá về cá nhân, đơn vị, cơ quan, địa phương đó.

Tin cùng chuyên mục