Kế hoạch tổng rà soát thông tin và việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong Công an thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - LTS: Ngày 20-9-2021, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 553/KH-CAHN-PX01 về tổng rà soát thông tin và việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong CATP Hà Nội. Tòa soạn An ninh Thủ đô Cuối tuần giới thiệu toàn văn kế hoạch này.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội thăm, tặng quà gia đình Liệt sỹ Lưu Văn Minh tại quận Ba Đình (tháng 7-2021)

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội thăm, tặng quà gia đình Liệt sỹ Lưu Văn Minh tại quận Ba Đình (tháng 7-2021)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Rà soát đầy đủ, toàn diện thông tin và việc thực hiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thuộc lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và người có công nguyên là cán bộ Công an thành phố (bao gồm: Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hà Tây (cũ), Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội (cũ) hoặc thân nhân liệt sĩ Công an thành phố hiện đang cư trú tại các địa phương khác, từ đó tham mưu, đề xuất tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công gia đình người có công hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2022).

2. Phát hiện những vấn đề chưa hợp lý trong chính sách và thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để kiến nghị với Nhà nước, Bộ Công an điều chỉnh trong thời gian tới. Chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thuộc lực lượng Công an nhân dân ở các đơn vị.

3. Phục vụ công tác ứng dụng tin học trong quản lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu người có công với cách mạng trong Công an thành phố.

4. Rà soát thông tin, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong Công an thành phố phải đảm bảo khách quan, đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ đề ra.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI RÀ SOÁT

1. Đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ

a) Liệt sĩ Công an nhân dân; liệt sĩ Công an xã (An ninh xã) có thân nhân (người trực tiếp thờ cúng liệt sĩ) hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố (do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã đang quản lý).

b) Liệt sĩ Công an thành phố có thân nhân (người trực tiếp thờ cúng liệt sĩ) hiện đang cư trú tại các địa phương khác.

c) Thân nhân liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị thuộc Công an thành phố (bao gồm thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng và thân nhân không hưởng trợ cấp hàng tháng).

2. Đối với thương binh (kể cả thương binh B)

a) Thương binh Công an nhân dân đã nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành, hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố (do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã đang quản lý).

b) Thương binh nguyên là cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố đã nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành, hiện đang cư trú tại các địa phương khác.

c) Thương binh là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị thuộc Công an thành phố.

3. Đối với bệnh binh

a) Bệnh binh Công an nhân dân hiện hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố (do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã đang quản lý).

b) Bệnh binh Công an thành phố hiện đang cư trú tại các địa phương khác.

III. NỘI DUNG RÀ SOÁT

1. Đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ

Rà soát các thông tin cơ bản về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, bao gồm: (1) Họ và tên; (2) năm sinh; (3) quê quán; (4) đơn vị công tác khi hy sinh; (5) thời gian, nơi hy sinh; (6) hoàn cảnh hy sinh; (7) nơi an táng (nếu chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ thì cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ); (8) thời gian được công nhận liệt sĩ (cấp Bằng Tổ quốc ghi công); (9) các thân nhân liệt sĩ; (10) hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế của thân nhân liệt sĩ; (11) hiện trạng nhà ở của thân nhân liệt sĩ; (12) các chế độ chính sách đã thực hiện; (13) nguyện vọng của gia đình liệt sĩ (nếu có).

2. Đối với thương binh

Rà soát các thông tin cơ bản về thương binh, bao gồm: (1) Họ và tên; (2) năm sinh; (3) quê quán; (4) đơn vị công tác (hoặc đơn vị công tác khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành); (5) thời gian nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành (nếu có); (6) thời gian bị thương; (7) hoàn cảnh bị thương; (8) đơn vị công tác khi bị thương; (9) tỷ lệ thương tật; (10) thời gian được công nhận thương binh; (11) nơi cư trú; (12) hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế; (13) hiện trạng nhà ở; (14) các chế độ chính sách đã thực hiện; (15) nguyện vọng của thương binh (nếu có).

3. Đối với bệnh binh

Rà soát các thông tin cơ bản về bệnh binh, bao gồm: (1) Họ và tên; (2) năm sinh; (3) quê quán; (4) đơn vị công tác khi nghỉ bệnh binh; (5) thời gian nghỉ bệnh binh; (6) tỷ lệ bệnh tật; (7) mức trợ cấp hằng tháng: (8) thời gian hưởng trợ cấp; (9) nơi cư trú; (10) hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế; (11) hiện trạng nhà ở; (12) các chế độ chính sách đã thực hiện; (13) nguyện vọng của bệnh binh (nếu có).

IV. CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐƯỢC THỰC HIỆN (Theo Thông báo số 405-TB/VPĐU ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương)

1. Bộ Công an, Công an thành phố tiếp tục thực hiện trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ chủ yếu (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con...), thương binh nặng già yếu, neo đơn hoặc con liệt sĩ, thương binh nặng (tỉ lệ thương tật từ 61% trở lên) bị tàn tật, không có khả năng lao động. Nếu ốm đau, bệnh tật thì có hình thức hỗ trợ phù hợp nhằm nâng cao mức sống của gia đình người có công bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

2. Đối với các cháu con liệt sĩ, con thương binh nặng đang học phổ thông nếu có nguyện vọng thì xem xét, tuyển vào học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân. Trường hợp không học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân thì nuôi các cháu trong suốt thời gian học phổ thông, đại học hoặc dạy nghề.

3. Bộ Công an, Công an thành phố tiếp tục xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các trường hợp là thân nhân liệt sĩ, thương binh có điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc hỗ trợ kinh phí để mua nhà (nhà ở xã hội hoặc nhà ở thu nhập thấp); tôn tạo, nâng cấp phần mộ liệt sĩ; mua các phương tiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt đối với các gia đình người có công, đảm bảo có cuộc sống bằng hoặc hơn mức sống trung bình của địa phương.

4. Bộ Công an, Công an thành phố tiếp tục xem xét tuyển dụng vào Công an nhân dân đối với vợ, con liệt sĩ, con thương binh nặng không có việc làm ăn định và xem xét tuyển vào học hệ trung cấp đối với các cháu là con liệt sĩ, con thương binh nặng có đăng ký xét tuyển đại học Công an nhân dân (đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Công an); hỗ trợ, tạo điều kiện bố trí việc làm cho các trường hợp không có nguyện vọng không đủ điều kiện tuyển dụng vào Công an nhân dân; chuyển chuyên nghiệp đối với chiến sĩ nghĩa vụ và con liệt sĩ, con thương binh nặng, thương binh, ưu tiên trong phân công công tác khi tốt nghiệp các trường Công an nhân dân theo nguyện vọng đối với gia đình chính sách.

5, Bộ Công an sẽ nghiên cứu Đề án thành lập Trung tâm điều dưỡng hoặc hỗ trợ người có công với cách mạng già yếu, neo đơn; con liệt sĩ, con thương binh nặng...bị khuyết tật, dị tật, mồ côi, không nơi nương tựa có nguyện vọng vào sinh sống tại trung tâm điều dưỡng, nuôi dưỡng khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Công an thành phố

1.1. Quán triệt, phổ biến chủ trương của Bộ Công an và Kế hoạch của Công an thành phố về việc tổng rà soát thông tin và việc thực hiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an thành phố.

1.2. Tổ chức phát Phiếu rà soát thông tin và việc thực hiện chế độ (theo mẫu) và hướng dẫn điền thông tin vào Phiếu rà soát đối với thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cụ thể:

- Công an các quận, huyện, thị xã trên cơ sở trao đổi với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp và danh sách người có công với cách mạng đang quản lý để thống nhất danh sách; tổ chức rà soát đối với thương binh Công an nhân dân, bệnh binh Công an nhân dân, thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân cư trú trên địa bàn quy định tại khoản a, các điểm 1, 2, 3, mục II Kế hoạch này.

- Đơn vị công tác khi bị thương, bị bệnh, hy sinh tổ chức rà soát đối với thương binh Công an thành phố, bệnh binh Công an thành phố; thân nhân liệt sĩ Công an thành phố cư trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác quy định tại khoản b, các điểm 1, 2, 3, mục II Kế hoạch này.

- Các đơn vị thuộc Công an thành phố tổ chức rà soát đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ hiện đang công tác quy định tại khoản c, các điểm 1, 2, mục II Kế hoạch này.

1.3. Lập danh sách liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; thương binh, bệnh binh thuộc diện rà soát theo Kế hoạch của Công an thành phố.

1.4. Đánh giá việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng tại đơn vị, địa phương; tập trung vào những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp khắc phục.

* Căn cứ Kế hoạch, giao Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện, tổ chức rà soát có hiệu quả; hoàn thiện hồ sơ về việc rà soát thông tin, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong Công an thành phố, báo cáo Công an thành phố (Qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 30-10-2021. Hồ sơ gồm:

- Báo cáo của đơn vị về việc rà soát (có đánh giá theo điểm 1.4);

- Các danh sách rà soát (gửi kèm file dữ liệu);

- Các Phiếu rà soát;

- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

(có các biểu mẫu kèm theo)

* Yêu cầu các danh sách rà soát phải thể hiện chi tiết, đầy đủ, không để trông; trường hợp sau khi rà soát vẫn chưa rõ được thông tin thì thể hiện trong danh sách là: “chưa rõ”.

* Để phục vụ yêu cầu quản lý, tổng hợp, xử lý số liệu và khai thác kết quả rà soát; tất cả các biểu mẫu thống kê của các đơn vị theo Kế hoạch thống nhất sử dụng phần mềm Word, phông chữ Times New Roman.

2. Phòng Công tác đảng và công tác chính trị

Tổ chức tuyên truyền việc tổng rà soát thông tin và việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an thành phố theo Kế hoạch.

3. Báo An ninh Thủ đô

Đăng bài, quán triệt nội dung Kế hoạch về việc tổng rà soát thông tin và việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong Công an thành phố để toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô biết, phối hợp rà soát.

4. Phòng Tổ chức cán bộ

- Chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch tổng rà soát thông tin và việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng trong Công an thành phố.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Công an thành phố triển khai rà soát theo Kế hoạch.

- Tiếp nhận báo cáo, danh sách các đơn vị; tập hợp, thẩm định, đánh giá việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng trong Công an thành phố, báo cáo Giám đốc Công an thành phố tập hợp, kiến nghị, đề xuất Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị có báo cáo về Công an thành phố (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để tập hợp, báo cáo Giám đốc Công an thành phố, báo cáo Bộ Công an xem xét, quyết định.