Israel nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AIIsrael nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AI

Israel nhận siêu tăng Merkava Barak đầu tiên, kíp lái dùng mũ thông minh AI

ANTD.VN - Ngày 19/9, quân đội Israel (IDF) đã chính thức nhận xe tăng nội địa Merkava Barak đầu tiên, đây là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 5, trang bị mũ thông minh (AI) cho kíp điều khiển.