Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2

Israel bàn giao cho Ukraine vũ khí 'đặc trị' UAV cảm tử Geran-2

ANTD.VN - UAV cảm tử Geran-2 của Nga sắp phải đối diện khắc tinh từ Israel khi Tel Aviv đã quyết định cung cấp cho Ukraine khí tài chống máy bay không người lái.