IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?

IMF nói gì về số liệu tăng trưởng 'cao khó tin' của nền kinh tế Nga?

ANTD.VN - Kinh tế Nga được thông báo ​​sẽ tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ quốc gia phương Tây nào trong năm 2024, tuy nhiên đằng sau số liệu đó là gì?