Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 1Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 2Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 3Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 4Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 5Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 6Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 7Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 8Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 9Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 10Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 11Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 12Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 13Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 14Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ ảnh 15

Hy Lạp sẽ nhận tới 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikolaos Panagiotopoulos vừa cho biết, họ sẽ nhận thêm 400 thiết giáp M1117 từ Mỹ, điều này sẽ làm gia tăng đáng kể năng lực của lục quân nước này.