Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân

ANTD.VN - Thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020, trong những năm qua, Huyện ủy - UBND huyện Gia Lâm đã triển khai thực hiện với cách làm hiệu quả, đúng hướng và đạt được kết quả quan trọng trong xây dựng huyện nông thôn mới.

Vùng rau an toàn xã Văn Đức đã và được áp dụng những tiêu chuẩn, quy định chất lượng cao cho nông sản

Ngoài những cơ chế, chính sách khuyến khích của thành phố, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành Nghị quyết và có cơ chế hỗ trợ, huy động nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó phải kể đến Quyết định về việc “Phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh huyện Gia Lâm giai đoạn 2016-2020”, được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất và hạ tầng nông thôn.

Khí thế, tinh thần nông thôn mới đã và đang lan tỏa, hiện hữu ở Gia Lâm, từ những chỉ đạo quyết liệt, bài bản cùng sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân trên địa bàn. 100% hệ thống đường điện chiếu sáng được đầu tư, xâp lắp tại các xã, thị trấn; thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, năm 2017 đạt 41,2 triệu đồng/năm. 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%, trong đó có 63% được sử dụng nước sạch. 

Công tác đầu tư xây dựng của huyện được tập trung thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra; chú trọng các dự án xây dựng nông thôn mới, dự án đáp ứng nhu cầu đời sống dân sinh như: đường giao thông, thoát nước, nhà văn hóa, trường học, trụ sở… Trong năm 2017, huyện đã thực hiện 118 dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng 27 dự án. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng được quan tâm, chấn chỉnh đi vào nề nếp. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì ổn định, công tác giảm nghèo đạt được kết quả tốt, năm 2017 toàn huyện đã giảm được 281 hộ, đạt 216,15% chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao; tính đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 1%. Đến hết năm 2017 trên địa bàn huyện Gia Lâm đã có 57/74 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; năm học 2016 - 2017 ngành Giáo dục huyện Gia Lâm được đánh giá đứng đầu khối huyện của thành phố, được UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc. 

Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp là một trong những tiêu chí quan trọng của nông thôn mới, cũng đã và đang được huyện Gia Lâm nỗ lực thực hiện. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%, trong đó có 63% được sử dụng nước sạch.

Huyện đã triển khai việc ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất và các hộ gia đình trên địa bàn đạt tỷ lệ thu gom trên 95%; triển khai có hiệu quả công tác xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bằng các biện pháp ứng dụng công nghệ cao và mô hình nuôi giun quế mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với việc đẩy mạnh hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững; huyện Gia Lâm đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu và chứng nhận VietGAP đối với một số vùng cây ăn quả, rau tập trung như: cam Kiêu Kỵ; cam, bưởi Đa Tốn; chuối Kim Sơn; rau cải xanh, măng Tây Yên Viên...

Lãnh đạo huyện Gia Lâm phấn khởi cho biết: tính đến hết năm 2017, 20/20 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã đạt được các tiêu chí huyện nông thôn mới: có 8/9 tiêu chí đã đạt và 1 tiêu chí cơ bản đạt và đủ điều kiện đề nghị công nhận huyện nông thôn mới trong năm 2018.

“Nhìn chung, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện ngày càng được ổn định và từng bước được nâng lên. Chương trình nông thôn mới đã, đang và sẽ là động lực, là nền tảng giúp Gia Lâm phát triển”, lãnh đạo huyện Gia Lâm khẳng định.

Một số mục tiêu trọng tâm về Nông thôn mới năm 2018

*18 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt, phấn đấu mỗi xã hoàn thành 1-2 tiêu chí cơ bản đạt.

* Duy trì và nâng cao tiêu chí nông thôn mới tại 20 xã; xây dựng 2 xã: Đa Tốn và Yên Viên đạt xã nông thôn mới tiêu biểu.

* Huyện Gia Lâm đón nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

* Thu nhập của nông dân phấn đấu đạt 45,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ làng (thôn) đạt tiêu chuẩn làng văn hóa 83,3%; duy trì, giữ vững 100% người dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt trên 98%. Triển khai Kế hoạch nâng cao vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn.