Hướng dẫn thủ tục đổi thẻ Bảo hiểm y tế có mức hưởng cao hơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.
Một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi theo đối tượng có quyền lợi cao nhất

Một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi theo đối tượng có quyền lợi cao nhất

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, khoản 7 và khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Theo đó, để được đổi thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng cao hơn, người tham gia bảo hiểm y tế phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: thuộc đồng thời nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; Mức hưởng ghi nhận trên thẻ bảo hiểm y tế được cấp chưa thể hiện mức hưởng cao nhất.

Hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế có quyền lợi cao hơn gồm: tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS); Giấy tờ chứng minh quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn.

Người tham gia bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động để được đổi thẻ.

Người được tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế, nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc cho cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện. Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế nộp hồ sơ tại đại lý thu hoặc cho cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện.

Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, đại lý thu phải hoàn thiện hồ sơ và gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền giải quyết.