Hướng dẫn mới nhất về tiền lương áp dụng từ 1-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1-2 với hàng loạt hướng dẫn mới về tiền lương.

Trước đây, hình thức trả lương do người sử dụng lao động tự quyết định, song theo BLLĐ 2019, người lao động được quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc được trả lương theo một trong 3 hình thức: Theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Khoản 1 Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết 3 hình thức trả lương, cụ thể:

Tiền lương theo thời gian: Trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian. Căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng/tuần/ngày/giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Theo đó, tiền lương tuần trả cho 1 tuần làm việc (thỏa thuận trong hợp đồng là tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần.

Tiền lương ngày trả cho 1 ngày làm việc: Nếu thỏa thuận trong hợp đồng là tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng; Nếu thỏa thuận trong hợp đồng là tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận;

Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc (thỏa thuận tiền lương theo tháng/tuần/ngày thì tiền lương giờ bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày).

Tiền lương theo sản phẩm trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm; Căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

Tiền lương khoán trả cho người lao động hưởng lương khoán; Căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Ngoài nội dung trên, Nghị định Nghị định 145/2020/NĐ-CP còn nêu rõ, tiền lương của người lao động theo các hình thức trả lương quy định tại khoản 1 Điều này được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động.

Như vậy, quy định mới đã xác định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản ngân hàng để trả lương và phí chuyển lương cho người lao động.

Do BLLĐ 2019 đã bổ sung quy định về tiền lương khi làm việc vào ngày Tết, tiền lương thực trả cho công việc được xác định làm căn cứ để tính tiền lương làm thêm giờ (thay vì tiền lương theo công việc được áp dụng trước đây) nên Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể cách tính lương làm thêm giờ. Ngoài ra Nghị định còn nêu rõ công thức tính lương khi làm việc vào ban đêm nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.