Hungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại NgaHungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại Nga

Hungary bất ngờ thay đổi quan điểm về gói trừng phạt thứ 13 chống lại Nga

ANTD.VN - Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hungary tuyên bố sẽ không chặn gói trừng phạt thứ 13 chống lại Nga, đây là điều gây ngạc nhiên.