Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'

Hơn 81% người Nga tiếp tục 'tín nhiệm ông Putin'

ANTD.VN -  81,1% người dân Nga tín nhiệm ông Putin vào tuần cuối tháng 8, trong khi 78,1% tán thành công việc của ông, theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Toàn Nga (VTsIOM). Mưc tín nhiệm cao diễn ra dù chiến sự tại Ukraine đã bước sang tháng thứ 7.