• "Từ truyền thống tới truyền thống" lấy cảm hứng từ tranh dân gian Hàng Trống

    "Từ truyền thống tới truyền thống" lấy cảm hứng từ tranh dân gian Hàng Trống

    ANTD.VN -   Lấy cảm hứng sáng tạo từ dòng tranh dân gian Hàng Trống từng xuất hiện và dần mai một, dự án "Từ truyền thống tới truyền thống" là một nỗ lực đối thoại và viết tiếp giá trị từ dòng tranh truyền thống bằng các chất liệu truyền thống khác trong nền hội hoạ Việt Nam. Đó là sơn mài và lụa.