Tổng cục Thuế kiến nghị bắt buộc thanh toán không tiền mặt khi mua bán vàng

Tổng cục Thuế kiến nghị bắt buộc thanh toán không tiền mặt khi mua bán vàng

ANTD.VN - Đã có 5.835 cơ sở kinh doanh vàng, bạc thực hiện áp dụng và sử dụng trên 1,065 triệu hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tuy nhiên, với lĩnh vực gia công vàng bạc có một số trường hợp người mua hàng không lấy hóa đơn dẫn đến cơ quan thuế khó khăn trong việc kiểm soát giao dịch.