• Quận Hoàn Kiếm với mô hình “Hộ gia đình an toàn theo phương châm 4 tại chỗ”

    Quận Hoàn Kiếm với mô hình “Hộ gia đình an toàn theo phương châm 4 tại chỗ”

    ANTD.VN - “Hộ gia đình an toàn theo phương châm 4 tại chỗ” trên địa bàn phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là mô hình thực hiện được gần 10 tháng và cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác PCCC - CNCH. Để có kết quả trên là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, tổ chức quần chúng và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn...