Hình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sảnHình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sảnHình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sảnHình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sảnHình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sảnHình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sảnHình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sảnHình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sảnHình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sảnHình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sảnHình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sảnHình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sảnHình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sảnHình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sản

Hình ảnh những cô gái xông vào khói lửa cứu người, tài sản

ANTD.VN -  Với đội hình thi đấu 196 vận động viên được tuyển chọn từ hơn 2.000 vận động viên đến từ 28 đơn vị cơ sở trên địa bàn quận Ba Đình trổ tài các nội dung: Đội hình chữa cháy, cưa cây, cứu người bị nạn trong môi trường nhiều khói khí độc, sơ cấp cứu, cứu tài sản và đội hình lăng B chữa cháy sử dụng máy bơm đã diễn ra sôi nổi bởi số đông là nữ giới tham gia.