Hình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túyHình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túy

Hình ảnh lễ Tuần hành chung tay vì cộng đồng không có ma túy

ANTD.VN - Ngày 29-6, Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức tuần hành chung một quyết tâm vì cộng đồng sạch ma túy. Buổi lễ có sự tham gia của đại diện 10 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng; lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy trong lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và các cơ quan chuyên trách của các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính; đại diện các đơn vị, học viện, trường thuộc Bộ Công an; đại diện các tổ chức quốc tế, đại diện Đại sứ quán và Cảnh sát các nước tại Hà Nội.