Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 1Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 2Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 3Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 4Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 7Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 8Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 9Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 10Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 11Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 12Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 13Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 14Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 15Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 16Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 17Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo ảnh 18

Hình ảnh hoa sen trong mỹ thuật Phật giáo

ANTD.VN - Hình ảnh hoa sen và đức Phật đã xuất hiện xuyên suốt trong các tác phẩm của nhóm họa sĩ Phật tử Mặc Hương (Hà Nội) tại triển lãm "Sen đầu hạ 8". Các tác phẩm nhưu đóa sen vàng dâng lên chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.