Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024

Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô đồng hành cùng mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024

ANTD.VN - Sáng 27-6, hơn 100.000 thí sinh của Hà Nội bước vào buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia với môn Ngữ văn, lực lượng Công an Hà Nội ở nhiều vị trí khác nhau đã đồng hành cùng các sĩ tử vượt vũ môn.