Hiện vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt NamHiện vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt NamHiện vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt NamHiện vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt NamHiện vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt NamHiện vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt NamHiện vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt NamHiện vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt NamHiện vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt NamHiện vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam

Hiện vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam

ANTD.VN - Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, phố Hoa Lư, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã trưng bày hàng trăm hình ảnh, hiện vật quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam.