Hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát PCCC Thủ đô

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chương trình công tác PCCC và CNCH trên địa bàn năm 2023 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, từ đó kiến nghị khắc phục, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm.