Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’

Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga áp sát khiến Ukraine ‘giật mình’

ANTD.VN - Hệ thống phòng không tối tân Buk-M3 của Nga đã được đưa tới biên giới Ukraine như một động thái gia tăng áp lực.