Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?

Hệ thống phòng không S-400 có thực sự cần tên lửa chuyên dụng tấn công mặt đất?

ANTD.VN - Hệ thống phòng không S-400 sẽ có tên lửa tấn công mặt đất chuyên dụng, thay vì phải sử dụng những quả đạn đối không trong vai trò thứ cấp. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là việc này có thực sự cần thiết hay không?