Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?

Hệ thống phòng không Patriot 'tiêu diệt' Su-34, Su-35 và 3 Mi-8 trong 300 giây?

ANTD.VN - Ukraine thông báo, hệ thống phòng không Patriot trong tay lực lượng phòng không nước này đã lập nên thành tích cực kỳ hiếm thấy: Hạ đến 5 máy bay các loại của đối phương chỉ trong vài phút. Phía Nga hiện chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.