HDBank trở thành ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ Phát triển DN nhỏ và vừa

ANTĐ - Ngày 22-04-2016) HDBank vừa được lựa chọn trở thành ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  vừa tổ chức ra mắt Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.

Quỹ có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, gồm sáu thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; năm thành viên là lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phát triển doanh nghiêp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Quỹ và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với chức năng hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước.

HDBank là một trong ba Ngân hàng thương mại (cùng với Vietcombank và BIDV) được lựa chọn nhận ủy thác từ Quỹ.