12345678

Hát Xoan Phú Thọ - Nét văn hóa hun đúc hồn quê đất Tổ

  • 02/04/2019 06:45
  • 0 bình luận
  • Lam Thanh
ANTD.VN - Hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng đất Tổ nói riêng và trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Hát Xoan gắn liền với việc thờ cúng Hùng Vương, một tín ngưỡng bắt nguồn từ việc thực hành thờ cúng tổ tiên của người Việt.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC