Hành trình lịch sử của Câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V-League 2023Hành trình lịch sử của Câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V-League 2023Hành trình lịch sử của Câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V-League 2023Hành trình lịch sử của Câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V-League 2023Hành trình lịch sử của Câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V-League 2023Hành trình lịch sử của Câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V-League 2023Hành trình lịch sử của Câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V-League 2023

Hành trình lịch sử của Câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V-League 2023

ANTD.VN - Dự giải với tư cách tân binh của V-League 2023, đối diện nhiều khó khăn, thử thách, song CLB Công an Hà Nội đã vững vàng vượt qua tất cả để giờ đây đứng trước cơ hội lịch sử…