Hành động "Không còn nạn đói"

  • 03/01/2018 06:33
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài
ANTD.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sáng kiến “Không còn nạn đói” được Tổng Thư ký Liên hợp quốc đưa ra tại Hội nghị Phát triển bền vững Rio+20 ở Brazil vào tháng 6-2012 liên quan đến việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững Thiên niên kỷ 2 (MDG 2) về đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo… Việt Nam cam kết tham gia và thực hiện nghiêm túc, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói”. 

Ngày 12-6-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 804/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2025 (Ban Chỉ đạo), giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025.

Về cơ bản, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo đồng ý với nội dung dự thảo Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; dự thảo Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu NN&PTNT xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo, trong đó đề xuất các cuộc họp chuyên đề. Trên cơ sở ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Bộ NN&PTNT tiếp thu, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, ký ban hành trong quý I-2018.

Tin cùng chuyên mục