Hành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương TâyHành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương TâyHành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương TâyHành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương TâyHành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương TâyHành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương TâyHành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương TâyHành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương TâyHành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương TâyHành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương TâyHành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương TâyHành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương TâyHành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương TâyHành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương Tây

Hành động của Tổng thống Putin làm phá sản các lệnh trừng phạt của phương Tây

ANTD.VN - Báo chí phương Tây cho rằng Nga đã chống chịu lệnh trừng phạt một cách ngoạn mục nhờ các bước đi của Tổng thống Putin.