Hàng trăm khẩu súng bắn đạn hơi cay, cao su được dân giao nộp Công an

ANTD.VN - Nhờ sự vận động của CAP Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một công ty đóng trên địa bàn đã mang hàng trăm khẩu súng bắn đạn hơi cay, đạn cao su đến CAP để giao nộp. Đây là số súng lưu kho tồn của Công ty sau nhiều năm bị lãng quên.
Ngay sau khi được CAP Yên Hòa vận động trong cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, phía công ty được phép kinh doanh mặt hàng súng bắn đạn cao su, đạn hơi cay đã mang hàng trăm khẩu súng đến CAP để nộp

Ngay sau khi được CAP Yên Hòa vận động trong cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, phía công ty được phép kinh doanh mặt hàng súng bắn đạn cao su, đạn hơi cay đã mang hàng trăm khẩu súng đến CAP để nộp

Đây là số súng mà phía công ty để lưu kho quên lâu năm. Khi phát hiện ra số súng này, phía công ty đã nhận thức được đầy đủ mức độ, tầm quan trọng của việc thực hiện cuộc vận động mà phía CAP Yên Hòa, CAQ Cầu Giấy đã tuyên truyền

Đây là số súng mà phía công ty để lưu kho quên lâu năm. Khi phát hiện ra số súng này, phía công ty đã nhận thức được đầy đủ mức độ, tầm quan trọng của việc thực hiện cuộc vận động mà phía CAP Yên Hòa, CAQ Cầu Giấy đã tuyên truyền

Những khẩu súng bắn đạn hơi cay, đạn cao su nếu nhìn bên ngoài không khác gì súng quân dụng

Những khẩu súng bắn đạn hơi cay, đạn cao su nếu nhìn bên ngoài không khác gì súng quân dụng

Việc kiểm đếm số vũ khí này được CAP Yên Hòa thực hiện nghiêm, đúng quy định đảm bảo an toàn

Việc kiểm đếm số vũ khí này được CAP Yên Hòa thực hiện nghiêm, đúng quy định đảm bảo an toàn

Ngoài ra còn có hàng trăm khẩu súng dạng bút

Ngoài ra còn có hàng trăm khẩu súng dạng bút

Toàn bộ số đạn cao su trong súng bút đều được tháo ra, đảm bảo an toàn

Toàn bộ số đạn cao su trong súng bút đều được tháo ra, đảm bảo an toàn

Nhiều chủng loại súng bắn đạn cao su, đạn hơi cay trong danh mục thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ

Nhiều chủng loại súng bắn đạn cao su, đạn hơi cay trong danh mục thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ

Hàng nghìn viên đạn đi kèm các loại súng này cũng được đại diện Công ty trên giao nộp cơ quan Công an

Hàng nghìn viên đạn đi kèm các loại súng này cũng được đại diện Công ty trên giao nộp cơ quan Công an

Những viên đạn còn sử dụng được nếu để lọt ra ngoài rất nguy hiểm

Những viên đạn còn sử dụng được nếu để lọt ra ngoài rất nguy hiểm

Có cả những khẩu súng bắn đạn cao su, hơi cay được thiết kế như súng quân dụng

Có cả những khẩu súng bắn đạn cao su, hơi cay được thiết kế như súng quân dụng

Thậm chí, đầu nòng súng còn gắn thiết bị giảm thanh

Thậm chí, đầu nòng súng còn gắn thiết bị giảm thanh