Hàng loạt quy định quan trọng có hiệu lực thi hành từ hôm nay, 15/5

ANTD.VN -Người lao động khi đi làm việc tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng, bổ sung 4 ngành nghề ưu đãi đầu tư, những người làm việc trong kho tiền tiêu hủy không được mang thiết bị liên lạc… là những chính sách quan trọng, nổi bật chính thức có hiệu lực từ hôm nay, 15/5.

Thông tư 03/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó,  những người làm việc trong kho tiền tiêu hủy phải đeo thẻ; không được mang thiết bị liên lạc, ghi hình, cặp, túi xách, tiền mặt, chất dễ cháy, nổ trái quy định vào nơi làm việc.

Khi phát hiện hành vi tham ô, lợi dụng lấy cắp tài sản, Tổ trưởng phối hợp với công chức giám sát lập biên bản báo cáo Hội đồng tiêu hủy và Hội đồng giám sát để xử lý kịp thời.

Cũng theo Thông tư này, nơi giao nhận, kiểm đếm và cắt hủy tiền phải riêng biệt, có cửa và khóa chắc chắn. Trong giờ làm việc, nhân viên tiêu hủy tiền vào, ra các khu vực này phải ký xác nhận vào sổ theo dõi.

Từ 15/5, lao động đi làm việc tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng (ảnh minh họa)

Quyết định 12/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc quy định, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Mức ký quỹ là 100 triệu đồng. Thời hạn ký quỹ là 5 năm 6 tháng. Trong 35 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, người lao động phải ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn nơi đăng ký thường trú.

Theo Nghị định 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh, trong tố tụng cạnh tranh có 3 tình tiết, sự kiện không phải chứng minh.

Đó là: Những tình tiết, sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh hoặc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thừa nhận; Những tình tiết, sự kiện đã được ghi trong văn bản và được công chứng, chứng thực hợp pháp; Bên bị khiếu nại, bên bị điều tra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản mà một bên đưa ra thì bên đưa ra không phải chứng minh.

Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật bổ sung đối tượng là cộng tác viên (CTV) tham gia theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cụ thể, CTV theo dõi tình hình thi hành pháp luật được huy động để tham gia hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin; điều tra, khảo sát; tham gia ý kiến về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

 Các tổ chức theo quy định được huy động tham gia làm CTV phải có lĩnh vực hoạt động phù hợp với lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các cá nhân được huy động tham gia làm CTV phải am hiểu lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Thông tư 19/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Theo Thông tư này, các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC sẽ được thay thế như: Lệnh hoàn trả thu ngân sách Nhà nước (Mẫu số C1-04/NS);; Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách Nhà nước (Mẫu số C1-07a/NS); Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS); Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam (Mẫu số C2-14a/NS); Giấy nộp tiền vào tài khoản (Mẫu số C4-08/KB); Phiếu chuyển khoản (Mẫu số C6-08/KB)...

Nghị định 37/2020/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung 4 ngành nghề ưu đãi đầu tư, gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.