Hàng loạt chính sách quan trọng về lao động, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 2-2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tăng hệ số trượt giá BHXH năm 2023, người mắc ung thư được lĩnh bảo hiểm xã hội 1 lần ngay sau khi nghỉ việc… cùng hàng loạt quy định mới về lao động, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 2-2023.

Tại Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, hệ số trượt giá BHXH năm 2023 được quy định với người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện, mức điều chỉnh năm 2023 là 1,0. Như vậy, so với bảng hệ số trượt giá tại Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH, hệ số trượt giá áp dụng cho năm 2023 đã được điều chỉnh tăng so với năm 2022 với mức tăng dao động từ 0,03-0,16 (trừ hệ số áp dụng cho năm 2021 là không tăng).

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 20-2 nhưng bảng hệ số trượt giá BHXH được tính cho các trường hợp hưởng BHXH từ 1-1 năm nay.

Hàng loạt chính sách quan trọng về lao động, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 2-2023 ảnh 1

Nhiều quy định quan trọng liên quan đến người lao động, bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ tháng 2

Thông tư 18/2022/TT-BYT đã sửa quy định về các trường hợp mắc bệnh được hưởng BHXH 1 lần.

Theo đó, từ 15-2, người lao động gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được lĩnh BHXH nếu thuộc một trong các trường hợp:

Bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS;

(Trong khi đó theo quy định hiện hành tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngoài yêu cầu người lao động đang bị mắc ung thư, bại liệt, phong, lao nặng,… còn phải đáp ứng thêm điều kiện là không tự sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn thì mới được giải quyết hưởng BHXH 1 lần ngay sau khi nghỉ việc).

Người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Như vậy, theo quy định trên, người lao động nếu không may mắc ung thư có thể lĩnh BHXH 1 lần ngay sau khi nghỉ việc mà không chờ 1 năm như trước đây.

Cũng theo Thông tư 18, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã thực hiện giám định sức khỏe để hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoàn toàn có thể chủ động đi khám giám định lại mức suy giảm khả năng lao động nếu có nhu cầu.

Trước đó, nếu muốn giám giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động phải chờ ít nhất 02 năm (đủ 24 tháng) tính từ ngày người lao động được Hội đồng Giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gần nhất trước đó.

Ngoài ra, người lao động còn được quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề trả phí khám giám định lại nếu kết quả khám giám định xác định người lao động đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp kết quả giám định lại không đủ để được điều chỉnh tăng mức trợ cấp, người lao động chủ động đề nghị khám giám định lại sẽ phải tự chịu chi phí khám giám định.

Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định, từ 22-2, các công việc thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chia thành 3 nhóm:

Công việc hỗ trợ, phục vụ áp dụng chế độ theo pháp luật lao động, dân sự và quy định khác có liên quan; Công việc hỗ trợ, phục vụ áp dụng chế độ, chính sách như công chức; Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Nghị định 11/2022 chỉ giới hạn 2 loại hợp đồng được ký với người không thuộc biên chế, không phải cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước là hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ.

(Trước đây, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập còn có thể ký hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng kinh tế hoặc các loại hợp đồng khác).