Hạn mức giao đất

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi là người bị thu hồi đất (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp) tại khu vực quận Hoàng Mai. Nhưng tôi không được bồi thường hết toàn bộ diện tích mà gia đình tôi đã được cấp Giấy chứng nhận, khi thắc mắc tôi được trả lời chỉ được bồi thường theo hạn mức giao đất mới quy định của thành phố Hà Nội. Vậy xin hỏi như vậy có đúng không và hạn mức đó được quy định như thế nào đối với từng địa phương?

Hạn mức giao đất

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi là người bị thu hồi đất (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp) tại khu vực quận Hoàng Mai. Nhưng tôi không được bồi thường hết toàn bộ diện tích mà gia đình tôi đã được cấp Giấy chứng nhận, khi thắc mắc tôi được trả lời chỉ được bồi thường theo hạn mức giao đất mới quy định của thành phố Hà Nội. Vậy xin hỏi như vậy có đúng không và hạn mức đó được quy định như thế nào đối với từng địa phương?

V.T.T (Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời: Đất nông nghiệp của gia đình bà đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đủ điều kiện được bồi thường theo giá đất nông nghiệp do UBND TP Hà Nội quy định ban hành hàng năm (việc bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp được quy định tại điều 20, 21 - Nghị định số 69/2009/NĐ-CP); diện tích được bồi thường tính theo diện tích thực tế bị thu hồi nhưng tối đa không quá hạn mức giao đất tại địa phương (trừ trường hợp diện tích đất vượt hạn mức do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng của người khác, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt).

Hạn mức giao đất mới mà UBND thành phố Hà Nội quy định để làm căn cứ giao đất ở tái định cư, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn, giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

Đối với khu vực các phường thì hạn mức giao đất tối thiểu là 40 m2 và mức tối đa là 90 m2; Các  thị trấn và các xã ven đô hạn mức giao đất tối thiểu là 60 m2 và mức tối đa là 120 m2; Các xã đồng bằng hạn mức giao đất tối thiểu là 80 m2 và mức tối đa là 180 m2; Các xã trung du hạn mức giao đất tối thiểu là 120 m2 và mức tối đa là 240 m2; Các xã miền núi hạn mức giao đất tối thiều là 150 m2 và mức tối đa là 300 m2;

Đối với trường hợp cụ thể của gia đình bà nếu diện tích đất của bà lớn hơn mức giao đất nêu trên thì bà chỉ được bồi thường theo hạn mức giao đất được UBND thành phố Hà Nội ban hành.

LS. Bạch Tuyết Hoa,

(VPLS Phúc Thọ-23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)