Hầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá đượcHầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá đượcHầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá đượcHầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá đượcHầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá đượcHầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá đượcHầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá đượcHầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá đượcHầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá đượcHầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá đượcHầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá đượcHầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá đượcHầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá được

Hầm vàng khổng lồ không một loại bom nào có thể công phá được

ANTD.VN - Kho vàng lớn nhất thế giới của Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) tại New York, Mỹ được bọc trong 140 tấn bê tông và thép mà không một loại bom nào có thế phá được. Trong kho đang cất giữ khoảng 6.350 tấn vàng, khoảng 508.000 thỏi, có tổng giá trị hàng trăm tỷ USD.