Hải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục nămHải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục năm

Hải quân Nga chật vật hoàn thành loạt chiến hạm đã khởi đóng hơn chục năm

ANTD.VN - Mặc dù đã khởi đóng từ năm 2006 nhưng cho tới bây giờ tàu ngầm Velikiye Luki vẫn chưa hoàn thiện để gia nhập Hải quân Nga.